So sánh Các Chương trình LLM về Luật CNTT ở Bồ Đào Nha 2022/2023

Tổng quat

LLM hoặc Thạc sĩ Luật là một văn bằng sau đại học quốc tế công nhận trong pháp luật. Các chương trình LLM thường mở cửa cho những người đầu tiên có được một mức độ trong pháp luật.

Bồ Đào Nha là một trong những nước nhiệt độ cao nhất châu Âu. Chương trình đại học là rất phải chăng. Trong thực tế Bồ Đào Nha là một trong những chi phí sinh hoạt thấp nhất cho sinh viên. Thưởng thức những bãi...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Luật Công nghệ
  • Luật CNTT
  • Thạc sĩ Luật (LLM)
  • Bồ Đào Nha
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập