Keystone logo

4 LLM Các chương trình trong Luật kinh doanh trong Bristol, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • LLM
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật kinh doanh
  • Luật kinh doanh
  • Bristol
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

LLM Các chương trình trong Luật kinh doanh

Bristol là trung tâm lớn nhất của nền văn hóa, việc làm và giáo dục trong khu vực. Có hai trường đại học lớn và nhiều trường tư và trường. Bristol cho Vương quốc Anh 19 người đoạt giải Nobel.

Luật Doanh nghiệp là gì?

Luật Kinh doanh là nghiên cứu về luật vì nó áp dụng cho các hoạt động thương mại. Điều này bao gồm việc hình thành và vận hành doanh nghiệp, mua bán hàng hóa và dịch vụ, luật hợp đồng, luật việc làm và luật sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp cần tuân thủ nhiều luật khác nhau để hoạt động và bằng cấp về luật kinh doanh có thể dạy cho sinh viên cách tuân thủ luật pháp đồng thời bảo vệ lợi ích của công ty họ.

Nghề luật kinh doanh là gì?

Có nhiều loại nghề nghiệp luật kinh doanh, từ làm cố vấn nội bộ cho một công ty đến trở thành đối tác trong một công ty luật. Luật sư kinh doanh cũng có thể làm việc cho chính phủ hoặc tham gia vào chính trị. Một số luật sư kinh doanh thành lập công ty riêng hoặc trở thành giáo sư tại các trường luật.

Tại sao việc học Luật Kinh doanh lại quan trọng?

Bằng luật kinh doanh có thể cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc về kinh doanh, luật hợp đồng và các chủ đề pháp lý khác. Kiến thức này có thể hữu ích cho những sinh viên muốn bắt đầu kinh doanh riêng, làm việc trong thế giới kinh doanh hoặc trở thành luật sư của công ty. Các lớp luật kinh doanh cũng dạy kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, những kỹ năng có giá trị trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Bằng cấp về Luật Kinh doanh là gì?

Có rất nhiều bằng cấp về luật kinh doanh, từ bằng liên kết đến bằng tiến sĩ. Hầu hết các văn bằng luật kinh doanh sẽ bao gồm các chủ đề như luật hợp đồng, tổ chức kinh doanh, tra tấn và luật sở hữu trí tuệ. Một số văn bằng luật kinh doanh cũng tập trung vào một lĩnh vực luật cụ thể, chẳng hạn như luật thuế hoặc luật chứng khoán.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.