Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 12 Các Thạc sĩ Luật  (LLM) Các chương trình trong Luật Môi trường trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

12 LLM Các chương trình trong Luật Môi trường trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

Tổng quat

Một khóa học trong môi trường Luật chuẩn bị các luật sư và các chuyên gia pháp lý để thúc đẩy kết quả pháp lý bền vững môi trường trong trường hợp đối phó với sự kiểm soát ô nhiễm và khắc phục hậu quả, sử dụng đất đai và cơ sở hạ tầng, bảo tồn tài nguyên và quản lý, và nhiều hơn nữa.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • LLM
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật quốc tế
  • Luật Môi trường
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan