Keystone logo

16 LLM Các chương trình trong Luật Năng lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • LLM
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật kinh tế
 • Luật Năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (16)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  LLM Các chương trình trong Luật Năng lượng

  Các Thạc sĩ Luật là một hình thức giáo dục hơn nữa cho các luật sư. Những người đã có một Bác sĩ Luật hoặc Cử nhân Luật có thể có được một kiến ​​thức chuyên môn về một cơ quan luật cụ thể thông qua một chương trình LLM. Sinh viên toàn thời gian có thể đạt được LLM trong một năm.

  LLM trong Luật Năng lượng là gì? Mức độ này tập trung vào chi nhánh của hệ thống pháp luật tập trung vào biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng tái tạo, sử dụng đất và nhu cầu năng lượng toàn cầu. Học sinh có thể học cách đánh giá và giải quyết các chính sách sản xuất và phân phối năng lượng mới. Các chương trình có thể sử dụng nhiều công cụ học tập khác nhau, bao gồm các bài giảng, thảo luận, luận văn và externships. Trong khi các khóa học bắt buộc có thể rất khác nhau, chúng có thể bao gồm hoặc tương tự như luật môi trường, quy định pháp luật về năng lượng và chính sách, thuế dầu khí và luật và chính sách tài nguyên thiên nhiên.

  Luật LLM trong Luật Năng lượng giúp người tham gia có cơ hội xây dựng các kỹ năng phân tích, giao tiếp và quản lý thời gian. Tất cả những khả năng này là cần thiết cho một sự nghiệp thành công trong luật pháp, nhưng cũng có thể giúp một người sống một cuộc sống cá nhân hoàn thành hơn.

  Không có chi phí thiết lập cho một LLM. Trên thực tế, một số trường đại học có thể có biến động học phí cho mỗi lớp học bắt đầu. Các ứng viên có thể nhận được một ước tính cụ thể bằng cách liên lạc trực tiếp với trường.

  Trong khi nhiều sinh viên kiếm được LLM tiếp tục trở thành luật sư, thẩm phán hoặc người ủng hộ, không phải ai cũng tham gia vào lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến luật pháp. Một số sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục trở thành nhà hoạch định chính sách của chính phủ, tư vấn môi trường quốc tế, nhà báo luật năng lượng, giáo sư hoặc giám đốc của các tổ chức phi lợi nhuận. Sự nghiệp chính xác mà một người lựa chọn có thể phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc trước đây của họ và giáo dục khác.

  Trong khi các chương trình LLM được dạy theo truyền thống ở các nước nói tiếng Anh, nhiều trường học trên khắp thế giới hiện nay cung cấp giáo dục này trực tuyến và trực tiếp. Sẵn sàng nhận thêm thông tin? Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.