Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 17 Các Thạc sĩ Luật  (LLM) Các chương trình trong Luật Ngân hàng 2023

17 LLM Các chương trình trong Luật Ngân hàng 2023

Tổng quat

LLM ngân hàng bằng các chương trình kiểm tra hệ thống kinh tế quốc gia và quốc tế quy định và làm thế nào những ảnh hưởng đến vấn đề tài chính. LLM chương trình ngân hàng cũng xem xét tham nhũng, gian lận, sai phạm tài chính, cũng như pháp luật và cân bằng đánh giá rủi ro chính trị, kinh tế và tiền tệ.

Chương trình giảng dạy cho các chương trình ngân hàng LLM bao gồm các môn học, bài giảng, hội thảo, bài giảng khách, và thường là một luận án. Ví dụ về các khóa học mà sinh viên của LLM ngân hàng có thể là pháp luật thương mại quốc tế, trọng tài thương mại, phá sản, chứng khoán quy định, và dịch vụ tiêu dùng tài chính. Học sinh thường được cung cấp một khu vực chuyên môn, có thể bao gồm quản lý phù hợp, ngân hàng quốc tế, pháp luật cạnh tranh EU, và tài chính doanh nghiệp, đến tên một vài. Có những lựa chọn cho chương trình Ngân hàng LLM để học toàn thời gian, bán thời gian hoặc trực tuyến.

Hãy xem qua các tùy chọn LLM nhiều ngân hàng dưới đây và bạn có thể tìm thấy chương trình bạn đã được tìm kiếm!

Đọc thêm

Bộ lọc

  • LLM
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hành chính
  • Luật Ngân hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (17)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập