Keystone logo

7 LLM Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hành chính Luật Ngân hàng trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • LLM
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hành chính
  • Luật Ngân hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

LLM Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hành chính Luật Ngân hàng

Luật ngân hàng là gì?

Luật ngân hàng tập trung vào các quy tắc và quy định liên quan đến ngân hàng. Ví dụ, sinh viên luật ngân hàng có thể tìm hiểu về các yêu cầu để thành lập ngân hàng và các hoạt động mà ngân hàng được phép thực hiện. Cùng với việc xem xét bản thân các ngân hàng, Luật Ngân hàng cũng điều chỉnh các hệ thống thanh toán như thẻ tín dụng và tiền điện tử và đề cập đến việc mất khả năng thanh toán ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng và sự mất khả năng thanh toán của chính các ngân hàng.

Học đại học luật ngân hàng có lợi ích gì?

Học Luật Ngân hàng tại trường đại học có thể hữu ích cho những người muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính. Luật Ngân hàng đề cập đến tất cả các loại công ty có liên quan đến hệ thống ngân hàng, có nghĩa là nó bao gồm mọi thứ từ các tập đoàn đa quốc gia lớn đến các ngân hàng địa phương nhỏ. Nó có thể đặc biệt hữu ích cho những sinh viên dự định trở thành luật sư vì họ sẽ cần biết về các vấn đề pháp lý xung quanh hoạt động kinh doanh, bao gồm cả ngân hàng.

Học văn bằng đại học luật ngân hàng sẽ học gì?

Học văn bằng Luật Ngân hàng có thể cung cấp cho bạn kiến thức chi tiết về luật liên quan đến tài chính ngân hàng. Bạn sẽ tìm hiểu cách luật ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của ngân hàng từ hoạt động kinh doanh đến an ninh, từ khách hàng đến thị trường. Sinh viên trong chương trình cấp bằng Luật Ngân hàng sẽ tìm hiểu về các khía cạnh pháp lý bao gồm bảo vệ người tiêu dùng và chống rửa tiền, cũng như các vấn đề đạo đức khi làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.