Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 8 Các Thạc sĩ Luật  (LLM) Các chương trình trong Luật quyền công dân 2023

8 LLM Các chương trình trong Luật quyền công dân 2023

Tổng quat

LLM là một bằng cấp được trao cho các cá nhân đã chọn theo đuổi bằng thạc sĩ của mình trong các nghiên cứu pháp lý. Các cá nhân có thể chọn để có được một LLM để đạt được chuyên môn trong một lĩnh vực chuyên ngành của pháp luật, chẳng hạn như luật phá sản hoặc luật kinh tế.

LLM trong Luật Dân Quyền là gì? Chương trình này được thiết kế để làm cho sinh viên suy nghĩ nghiêm túc về các vấn đề gây rắc rối cho người thiểu số ngày nay. Các khóa học có thể tập trung vào quyền phụ nữ, nghiên cứu giới tính, người bản địa, người nhập cư hoặc bất kỳ nhóm nào khác thường xuyên được nhắm mục tiêu bởi đa số. Mục tiêu của các khóa học này là tăng cường phân tích của người tham gia và các kỹ năng phân tích quan trọng để họ có thể thực hiện các cải cách pháp lý hoặc, ít nhất, phát triển lý thuyết về cách dẫn dắt cải cách pháp lý trong tương lai.

Cá nhân tốt nghiệp với bằng cấp về quyền công dân có xu hướng sở hữu lòng từ bi và hiểu biết sâu sắc đối với tất cả mọi người và văn hóa. Nhiều sinh viên tốt nghiệp cũng có một ý thức sâu sắc về đúng và sai và khả năng suy nghĩ sâu sắc và hợp lý về việc làm thế nào để đi đúng sai. Mỗi đặc điểm này có thể phục vụ chúng tốt trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Chi phí của LLM thay đổi đáng kể và phụ thuộc vào một số yếu tố. Ngoài vị trí của họ và tổ chức được lựa chọn, các cá nhân cũng phải xem xét chi phí sinh hoạt.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng về luật dân quyền có thể tiếp tục trở thành luật sư về quyền công dân tư nhân, nhà hoạt động dân quyền hoặc luật sư cho các tổ chức lớn. Bởi vì hầu hết các công ty cần phải thực hiện các thực hành và thủ tục để giảm bớt rủi ro của một sự phân biệt đối xử, sinh viên tốt nghiệp của chương trình này có thể tìm được việc làm trong khu vực doanh nghiệp. Một số có thể tiếp tục trở thành luật sư công, ủng hộ quyền của những người thiếu tài nguyên.

Nhiều trường cung cấp các chương trình LLM trực tuyến, thuận tiện cho sinh viên có việc làm hoặc gia đình toàn thời gian để chăm sóc. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn cho bạn, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • LLM
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật nhân quyền
  • Luật quyền công dân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập