Keystone logo

Bộ lọc

 • LLM
 • Nghiên cứu Pháp luật
 • Nghiên cứu luật quốc tế
 • Luật Thương mại quốc tế
 • Học từ xa
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Pháp luật (15)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

15 Học từ xa LLM Các chương trình trong Luật Thương mại quốc tế 2024

  Học từ xa LLM Các chương trình trong Luật Thương mại quốc tế

  Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.

  Học trực tuyến hoặc học từ xa đề cập đến việc sử dụng phương tiện điện tử và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục. Với việc học trực tuyến, người ta có thể tiếp cận giáo dục bất cứ lúc nào và từ bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet.