Keystone logo

11 Bán thời gian LLM Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật kinh tế Luật thuế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • LLM
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật kinh tế
  • Luật thuế
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Bán thời gian LLM Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật kinh tế Luật thuế

Khả năng nghề nghiệp với một khóa học về Luật thuế rất đa dạng và bổ ích. Nhiều sinh viên đang nắm giữ một giấy chứng nhận trong Luật thuế đi vào tư vấn. Những người khác làm việc trong vụ kiện cho các công ty đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.