Keystone logo

1 LLM Các chương trình trong Luật y tế trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • LLM
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Luật Y tế
  • Luật y tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

LLM Các chương trình trong Luật y tế

Luật y tế là một lĩnh vực thú vị, đi sâu vào sự giao thoa giữa y học và luật. Đó là tất cả về việc hiểu các nguyên tắc pháp lý, lý thuyết đạo đức và khung pháp lý hình thành nên hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi và hướng dẫn hành động của các tổ chức và chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Mặc dù mỗi chương trình và tổ chức có thể có những dịch vụ riêng nhưng có một số chủ đề chung mà bạn có thể gặp phải. Để bắt đầu, bạn sẽ nắm bắt được các nguyên tắc và lý thuyết cơ bản về y đức. Bạn sẽ đi sâu vào các khái niệm như quyền tự chủ, lợi ích, không ác ý và công lý, những khái niệm này tạo thành nền tảng cho việc ra quyết định có tính đạo đức trong chăm sóc sức khỏe.

Bạn cũng sẽ khám phá các luật và quy định chi phối việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều này sẽ bao gồm việc tìm hiểu về quyền của bệnh nhân, tính bảo mật, sự đồng ý có hiểu biết và trách nhiệm pháp lý nghề nghiệp.

Cho dù bạn bị cuốn hút vào lĩnh vực pháp lý, quản lý chăm sóc sức khỏe, phân tích chính sách hay học viện, bằng cấp về luật y tế sẽ mở ra những cơ hội thú vị.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.