Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Thạc sĩ Luật (LLM) Các chương trình trong Nghiên cứu luật lao động 2023

5 Thạc sĩ Luật (LLM) Các chương trình trong Nghiên cứu luật lao động 2023

Tổng quat

LLM là Latin cho Legum Magister, biểu Thạc sĩ Luật. Thạc sĩ của chúng tôi Luật (LL.M.) Chương trình trong Luật Mỹ là một chương trình sau đại học một năm. Sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài hoàn tất thành công chương trình được trao bằng "Thạc sỹ trong Luật Mỹ."

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ Luật (LLM)
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật lao động
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập