Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 594 Thạc sĩ Luật (LLM) Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật 2023

594 Thạc sĩ Luật (LLM) Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật 2023

Tổng quat

LLM là Latin cho Legum Magister, biểu Thạc sĩ Luật. Thạc sĩ của chúng tôi Luật (LL.M.) Chương trình trong Luật Mỹ là một chương trình sau đại học một năm. Sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài hoàn tất thành công chương trình được trao bằng "Thạc sỹ trong Luật Mỹ."

Mức độ Sáng tạo hiện được coi là một trong những bằng cấp quan trọng nhất vì nó là bắt buộc đối với các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp để có được những kiến ​​thức cơ bản của pháp luật. Mức độ thuận tiện hơn cho sinh viên có khả năng và làm việc chăm chỉ có một quan tâm đến cả pháp luật và kinh doanh.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ Luật (LLM)
  • Nghiên cứu Pháp luật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (594)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập