Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Thạc sĩ Luật (LLM) Các chương trình trong Tiếng Anh 2023

2 Thạc sĩ Luật (LLM) Các chương trình trong Tiếng Anh 2023

Tổng quat

LLM là Latin cho Legum Magister, biểu Thạc sĩ Luật. Thạc sĩ của chúng tôi Luật (LL.M.) Chương trình trong Luật Mỹ là một chương trình sau đại học một năm. Sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài hoàn tất thành công chương trình được trao bằng "Thạc sỹ trong Luật Mỹ."

Trong suốt khóa học của Thạc sĩ trong chương trình tiếng Anh, sinh viên sẽ được cung cấp với các bài giảng và tài liệu chuyên sâu để trang trải các nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh và Mỹ. Học sinh sẽ tìm hiểu lý thuyết và ứng dụng của ngôn ngữ tiếng Anh.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ Luật (LLM)
  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan