Xem tất cả 10 Các Chương trình LLM Hàng đầu ở Trung Quốc 2022/2023

Tổng quat

Trình độ pháp luật tiên tiến ở Trung Quốc đang ngày càng trở nên sau khi tìm sự nổi bật của Trung Quốc, quyền lực, và kết nối toàn cầu tiếp tục phát triển. Được đắm mình trong văn hóa Trung Quốc, lối sống, và xã hội có thể thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và văn hóa và có thể giúp học sinh phát triển thành các chuyên gia pháp lý toàn diện. Ngoài ra, sinh viên theo đuổi một LLM ở Trung Quốc có th...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ Luật (LLM)
  • Trung Quốc
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Chăm sóc y tế Nghiên cứu kinh doanh Nghiên cứu kinh tế
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Ngôn ngữ
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập