Keystone logo

24 Tiến sĩ Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Chăm sóc y tế (0)
  • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Nghiên cứu Pháp luật (21)
  • Ngôn ngữ (0)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình Giải thích

Sinh viên theo học chương trình tiến sĩ về Luật sẽ được chuẩn bị để trở thành những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực pháp lý, tư pháp, chính phủ, và kinh doanh. Theo học tiến sĩ là một cách khôn ngoan để tìm kiếm một công việc nghiên cứu và học thuật trong lĩnh vực pháp lý.