Keystone logo

100 Juris Doctor Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Juris Doctor
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Chăm sóc y tế (0)
  • Nghiên cứu kinh doanh (4)
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Nghiên cứu Pháp luật (100)
  • Ngôn ngữ (0)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Juris Doctor Các chương trình Giải thích

Juris Doctor (JD) là chương trình đào tạo nâng cao được thiết kế dành cho các sinh viên yêu thích làm các công việc trong lĩnh vực pháp lý. Sinh viên thường đăng ký học tại các trường chuyên về luật, và chương trình này có thể được kết hợp với các chương trình nâng cao khác.