Keystone logo

5 Juris Doctor Các chương trình trong Úc cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Juris Doctor
  • Úc
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Chăm sóc y tế (0)
  • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Nghiên cứu kinh tế (0)
  • Nghiên cứu Pháp luật (5)
  • Ngôn ngữ (0)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Juris Doctor Các chương trình trong Úc

Úc có một nền giáo dục cao hơn trợ cấp cho sinh viên theo học các chương trình đại học. Họ cũng cho vay và tài trợ cho các sinh viên sau đại học. Học tập cao hơn bắt đầu ở cấp độ đại học đến trình độ tiến sĩ được cung cấp trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu.

Juris Doctor (JD) là chương trình đào tạo nâng cao được thiết kế dành cho các sinh viên yêu thích làm các công việc trong lĩnh vực pháp lý. Sinh viên thường đăng ký học tại các trường chuyên về luật, và chương trình này có thể được kết hợp với các chương trình nâng cao khác.