Xem Các Chương trình JD về Chuẩn bị cho Kì thi Bar ở Phi-lip-pin 2022/2023

Tổng quat

Những người yêu thích lĩnh vực pháp lý thường chọn lựa theo học Juris Doctor.  Đây là chương trình đào tạo nâng cao được giảng dạy bởi một số cơ sở đào tạo trên toàn thế giới.  Sau khi hoàn thành, sinh viên được chuẩn bị sẵn sàng để tìm kiếm công việc trong lĩnh vực pháp luật này.

Nhiều người thích những người tốt của Philippines và lối sống của họ. Học tập tại đây cũng có thể g...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật
  • Chuẩn bị cho Kì thi Bar
  • Tiến sĩ Luật
  • Philippines
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập