Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Juris Doctor Các chương trình trong Luật bất động sản 2024

1 Juris Doctor Các chương trình trong Luật bất động sản 2024

Tổng quat

Juris Doctor (JD) là chương trình đào tạo nâng cao được thiết kế dành cho các sinh viên yêu thích làm các công việc trong lĩnh vực pháp lý. Sinh viên thường đăng ký học tại các trường chuyên về luật, và chương trình này có thể được kết hợp với các chương trình nâng cao khác.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Juris Doctor
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật kinh tế
  • Luật bất động sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan