Keystone logo

15 Juris Doctor Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu pháp luật tổng quát Nghiên cứu luật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Juris Doctor
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu pháp luật tổng quát
  • Nghiên cứu luật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Juris Doctor Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu pháp luật tổng quát Nghiên cứu luật

Một bác sĩ Juris là một văn bằng luật chuyên nghiệp mà thường chuẩn bị học sinh để có một kỳ thi thanh. Hầu hết các chương trình yêu cầu các cá nhân có được ít nhất một bằng đại học. Một JD thường mất ba năm học toàn thời gian để hoàn thành.

Một bác sĩ luật trong nghiên cứu pháp luật là gì? Đây là một chương trình đòi hỏi và hấp dẫn, giới thiệu cho học sinh những phức tạp của luật pháp và cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi thanh. Năm đầu tiên thường được học một số nguyên tắc cơ bản của luật, với các khóa học như hợp đồng, tra tấn, luật hình sự, thủ tục dân sự, tài sản, nghiên cứu pháp lý và viết và vận động bằng văn bản và bằng miệng. Khi cá nhân tiến bộ thông qua chương trình, họ có thể có nhiều cơ hội hơn để hướng sự tập trung của họ. Học sinh có thể có cơ hội để xem xét luật từ một quan điểm đa ngành.

Nhiều sinh viên luật rời trường với kỹ năng viết và giao tiếp mạnh mẽ. Họ cũng có thể phát triển các kỹ năng thuyết phục của họ. Điều này thường làm cho một cá nhân rất rõ ràng và có thể làm tăng khả năng đảm bảo một công việc được trả lương cao.

Nhiều trường công lập và tư thục trên toàn thế giới cung cấp một chương trình cấp bằng Juris Doctor. Điều này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến giá học phí. Tìm trường phù hợp với nhu cầu của bạn và liên hệ với văn phòng tuyển sinh để biết thêm thông tin về mức học phí.

Nhiều cá nhân chọn để đi kiểm tra thanh và trở thành luật sư, nhưng một mức độ pháp luật mở ra nhiều cửa khác là tốt. Sinh viên tốt nghiệp có thể đủ điều kiện để theo đuổi nghề nghiệp trong xuất bản, chính trị, dịch vụ công cộng hoặc giáo dục đại học. Việc một người có bằng JD có thể bao gồm thẩm phán, thẩm phán, hòa giải viên, giám đốc lập kế hoạch thành phố, luật sư công ty, luật sư vận động môi trường hoặc nhân viên tòa án.

Một số lớp Juris Doctor trong Luật Nghiên cứu Luật có thể có sẵn ở định dạng trực tuyến. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.