So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Luật về Nghiên cứu pháp lý ở Úc 2022/2023

Tổng quat

Chương trình đào tạo tiến sĩ Luật có thể bao gồm rất nhiều môn học cụ thể như luật quốc tế, luật thương mại, luật môi trường hoặc luật về quyền con người. Chương trình đào tạo sau đại học này phù hợp với các sinh viên yêu thích làm việc trong môi trường nghiên cứu và học thuật.

Úc có một nền giáo dục cao hơn trợ cấp cho sinh viên theo học các chương trình đại học. Họ cũng cho vay và tài t...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Luật học
  • Nghiên cứu pháp lý
  • Tiến sĩ
  • Úc
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập