Keystone logo

5 Pháp luật Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh pháp lý 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Anh pháp lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Pháp luật Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh pháp lý

Tiếng Anh pháp lý là những thuật ngữ độc đáo, biểu thức, và từ vựng được sử dụng trong các tòa án của các nước nói tiếng Anh. Những người chọn để theo đuổi một trong những chương trình thường xuyên học cả về ngôn ngữ tiếng Anh và về hệ thống pháp luật khác nhau.